Technologia tańsza, szybsza i bardziej ekologiczna

02-12-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Wyłoniono dziewiętnaście innowacyjnych projektów. Konsorcjum Uniwersytetu Łódzkiego i Towarzystwa Elektrotechnologicznego QWERTY realizuje projekt wielowarstwowego drukowania elastycznych układów elektronicznych. Dofinansowany został on kwotą 3,7 mln zł.


– Konsorcjum powstało w połowie tego roku, ale z firmą QWERTY współpracujemy już od wielu lat. Wcześniej współdziałaliśmy w pracach nad zastosowaniem technologii grafenowych – mówi prof. Zbigniew Klusek , kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego realizującej projekt ML-InkJet i dodaje, że firma, która zatrudnia około stu pracowników ma ogromne doświadczenie rynkowe w zakresie elektroniki elastycznej. – Projekt polega na opracowaniu technologii pojedynczego wielowarstwowego druku. Chodzi o to aby drukowanie elastycznych układów elektronicznych odbywało się przy użyciu tylko jednej drukarki, w jednym procesie drukowania. To da zupełnie nowe możliwości. Pozwoli tworzyć znacznie nowocześniejsze urządzenia.

Według prof. Z. Kluska ta technologia będzie nie tylko znacznie tańsza i szybsza ale także zdecydowanie bardziej ekologiczna niż dotychczasowe systemy drukowania układów elektronicznych. Podstawowym zadaniem naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ będzie testowanie, badanie i analizowanie dostarczonych przez firmę wydruków oraz poszukiwanie rozwiązań problemów technologicznych pojawiających się w procesie wytwórczym.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw komplementarnych obszarów badawczych, które zostały opracowane na podstawie zgłoszeń marszałków województw. Na ich podstawie o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się konsorcja złożone z maksymalnie pięciu podmiotów, w tym co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Liderem każdego z nich jest jednostka naukowa.

Instrumentem wsparcia przewidzianego do realizacji w IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 4.1) są Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze. Wyłonione w konkursie projekty otrzymują dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

Do konkursu NCBR wpłynęło 168 wniosków o dofinansowanie prac prowadzonych w RANB. Oceniono, że 154 z nich spełniały kryteria formalne. Łączna kwota dofinansowania dziewiętnastu wyróżnionych projektów innowacyjnych przekracza 55 mln zł. Wsparciem objęte zostaną projekty, m.in., w takich dziedzinach jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy.

Oprac.: (sb)